Σπερματέγχυση

  Σπερματέγχυση

  Η ενδομητρική σπερματέγχυση IUI και μάλιστα η εξελιγμένη μορφή της, ενδομητροσαλπιγγοπεριτοναϊκή IUTPI, αποτελεί τη συχνότερη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και θεωρείται μέθοδος πρώτης επιλογής.

  Σύμφωνα με τα τελευταία παγκόσμια δεδομένα, γίνονται διπλάσιοι κύκλοι θεραπείας με σπερματέγχυση, από εκείνους με εξωσωματική γονιμοποίηση.
  Το ενδιαφέρον για την ενδομητρική σπερματέγχυση ανανεώθηκε την τελευταία 30ετία, όταν έγιναν ευρύτερα γνωστές, οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν για την επεξεργασία του σπέρματος, κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση. Πρόκειται για απλή και ανώδυνη διαδικασία, που γίνεται χωρίς αναισθησία.
  Σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (W.H.O.), αλλά και με την πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία, σε ορισμένες περιπτώσεις η σπερματέγχυση, θα πρέπει να προηγείται τέσσερις εώς έξι φορές, πριν αποφασιστεί η εξωσωματική γονιμοποίηση.
  Η ενδομητροσαλπιγγοπεριτοναϊκή σπερματέγχυση IUTPI, μπορεί να εφαρμοστεί σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας, χαμηλού και ήπιου βαθμού ενδομητρίωση, σε ήπια ανδρική υπογονιμότητα με συγκέντρωση του σπέρματος, σε γυναίκες με πρόβλημα τραχηλικής βλέννας, καθώς και σε υπογονιμότητα ανοσολογικής αιτιολογίας. Η ενδομητρικοσαλπιγγοπεριτοναϊκή σπερματέγχυση IUTPI, με φαρμακευτική πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, για την δημιουργία τριών- τεσσάρων ώριμων ωοθυλακίων, έχει αποδεδειγμένα καλύτερα αποτελέσματα, πολλές φορές μάλιστα, υπερδιπλάσια από εκείνα σε φυσικούς (μη φαρμακευτικούς) κύκλους.
  Επίσης, το σύνολο των ορμονών (γοναδοτροπινών) που χρησιμοποιούνται, για τέσσερις περίπου ημέρες, είναι αρκετά μικρό συγκριτικά με εκείνο της εξωσωματικής, φθάνοντας το ένα τέταρτο ή και μικρότερο.

  Τέλος, το σπερματωζωάριο που θα γονιμοποιήσει το ωάριο θα γίνει με φυσική επιλογή, σε φυσικό περιβάλλον, άρα, κατά συνέπεια, θα είναι από τα καλύτερα και θα δημιουργήσει και το καλύτερο έμβρυο.

  Η ενδομητροσαλπιγγοπεριτοναϊκή σπερματέγχυση IUTPI, γίνεται τη στιγμή της ωοθυλακιορρηξίας, είκοσι τέσσερις έως τριάντα έξι ώρες μετά τη χορήγηση της hCG. Ο σύζυγος, θα πρέπει να δώσει σπέρμα, το οποίο θα υποστεί πλήρη εξέταση και επεξεργασία, πριν χρησιμοποιηθεί.
  Οι διαδικασίες επεξεργασίας του σπέρματος είναι απαραίτητες, για την συγκέντρωση και λήψη των κινούμενων μόνο σπερματοζωαρίων, για την αφαίρεση των προσταγλανδινών, των φλεγμονοδών παραγόντων και των αντιγονικών πρωτεϊνών, που υπάρχουν στο αυτούσιο σπέρμα.

  Ένα άλλο πλεονέκτημα της επεξεργασίας είναι η απομάκρυνση των ακίνητων σπερματοζωαρίων, των λευκοκυττάρων και των άωρων γεννητικών κυττάρων. Σημαντικός, όμως, παράγοντας στην ποιοτική βελτίωση του επεξεργασμένου σπέρματος είναι η μείωση του αριθμού των ελεύθερων ριζών οξυγόνου και η παρεμπόδιση στην απελευθέρωση της λυμφοκίνης και κυτοκίνης.

  Το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας του σπέρματος, λοιπόν, είναι η καλύτερη γονιμοποιητική ικανότητά του in vivo και in vitro. Η ενδομητροσαλπιγγοπεριτοναΐκή σπερματέγχυση IUTPI, γίνεται με τη χρήση ενός μαλακού καθετήρα ο οποίος, αφού περάσει τον τράχηλο, καταλήγει στην κοιλότητα της μήτρας. Με το καινοτόμο DNB μητροσκόπιο στεγανοποιείται ανώδυνα ο τράχηλος και ακολουθεί η έγχυση 10ml του υγρού που περιέχει τα σπερματοζωάρια. (Βλέπε βίντεο).

  Η σπερματέγχυση ακολουθείται με υποστήριξη της ωχρινικής φάσης, με χορήγηση προγεστερόνης ενδοκολπικά για δεκατέσσερις ημέρες. Η εγκυμοσύνη επιβεβαιώνεται με εξέταση αίματος δεκατέσσερις ημέρες μετά.
  σπερματεγχυση