Λαπαροσκόπηση

  Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις εφαρμόζονται τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς και περιλαμβάνουν την Υστεροσκόπηση και τη Λαπαροσκόπηση.
  Με την Υστεροσκόπηση ελέγχεται η εσωτερική κοιλότητα της μήτρας, δηλαδή το ενδομήτριο (διαγνωστική υστεροσκόπηση).
  Η επέμβαση διενεργείται με τη βοήθεια ενός λεπτού τηλεσκοπίου (υστεροσκόπιο) που εισάγεται μέσω του κόλπου και του τραχήλου στην ενδομητρική κοιλότητα.
  Αν κριθεί απαραίτητο, με την χρήση μικρο-εργαλείων και χωρίς τομές, μπορεί να γίνει αφαίρεση ινομυωμάτων και πολυπόδων του ενδομητρίου, λύση ενδομητρίων συμφύσεων και να διορθωθούν συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας όπως είναι τα διαφράγματα της μήτρας (χειρουργική υστεροσκόπηση).
  Η Λαπαροσκόπηση στοχεύει στον έλεγχο του κοιλιακού χώρου (περιτοναϊκής κοιλότητας) και ειδικότερα στην πληρέστερη αξιολόγηση των έσω γεννητικών οργάνων δηλαδή της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών (διαγνωστική λαπαροσκόπηση).
  Η επέμβαση διενεργείται με τη βοήθεια λεπτού τηλεσκοπίου (λαπαροσκόπιο) το οποίο εισάγεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα από μία μικρή τομή 1 εκ. κάτω από τον ομφαλό υπό γενική αναισθησία. Με την τεχνική αυτή έχουμε απευθείας οπτική εικόνα των έσω γεννητικών οργάνων, γίνεται λεπτομερής επισκόπηση και διάγνωση των παθολογικών αιτίων και συγχρόνως με την ίδια επέμβαση θεραπεία αυτών (χειρουργική λαπαροσκόπηση).
  Η λαπαροσκοπική χειρουργική βρίσκει εφαρμογή σε όλο το φάσμα των γυναικολογικών επεμβάσεων όπως:
  Αφαίρεση Ινομυωμάτων
  Αφαίρεση Κύστεων Ωοθηκών
  Αντιμετώπιση Ενδομητρίωσης (καυτηριασμός με laser ή διαθερμία)
  Λύση συμφύσεων
  Διάνοιξη ή και αφαίρεση Υδροσάλπιγγας Αποκατάσταση Σαλπίγγων – Πλαστική Σαλπίγγων
  Αφαίρεση Μήτρας – Ωοθηκών
  Ουρoγυναικολογία
  Η ενδοσκοπική χειρουργική σε πεπειραμένα χέρια και με τον ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό (χρήση λεπτών τηλεσκοπίων) αποτελεί επαναστατική μέθοδο και υπερτερεί έναντι της κλασικής ανοιχτής χειρουργικής λόγω του ότι :
  Αποφεύγονται οι μετεγχειρητικές συμφύσεις
  Μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας (1 ημέρα)
  Μειώνεται η απώλεια αίματος
  Μειώνεται ο κίνδυνος λοίμωξης
  Υπάρχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα – μικρότερες τομές (1εκ.)
  Υπάρχει λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος