Κατάψυξη ωραρίων

  Κατάψυξη ωραρίων

  Είναι η διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια μιας γυναίκας της αναπαραγωγικής ηλικίας,εξέρχονται από το σώμα της,καταψύχονται και φυλάσσονται , προκειμένου να διατηρηθεί η αναπαραγωγική της ικανότητα. Το 1986 ανακοινώθηκε η πρώτη γέννηση νεογνού από κατεψυγμένο ωάριο. Στα επόμενα χρόνια , με τη βελτίωση των εργαστηριακών τεχνικών, τα αποτελέσματα υπήρξαν άκρως ενθαρρυντικά , ώστε προ λίγων ετών η Αμερικάνικη Εταιρεία Αναπαραγωγής να σταματήσει να τη θεωρεί πειραματική μέθοδο.
  Κρυοσυντήρηση ωαρίων συνιστάται σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις.
  Γυναίκες με καρκίνο που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή /και ακτινοβολία πυέλου που μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητά τους.
  Χειρουργική επέμβαση που μπορεί να βλάψει τις ωοθήκες.
  Κίνδυνος πρόωρης εμμηνόπαυσης ,λόγω οικογενειακού ιστορικού ,ή χρωμοσωματικών ανωμαλιών(π.χ.σύνδρομο Turner,σύνδρομο εύθραυστου Χ χρωμοσώματος)
  Νόσος των ωοθηκών με κίνδυνο απώλεια της λειτουργίας τους
  Γενετικές μεταλλάξεις που οδηγούν σε προληπτική αφαίρεση των ωοθηκών (π.χ.BRCA μετάλλαξη)
  Διατήρηση της γονιμότητας και καθυστέρηση τεκνοποίησης για κοινωνικούς ή προσωπικούς λόγους