Έλεγχος μαστού

    Έλεγχος Μαστού

    Η εξέταση του μαστού με την μέθοδο της ψηλάφησης και της μαστογραφίας ναι μεν προκαλεί άγχος για τις περισσότερες γυναίκες, για αυτό και οι περισσότερες την αναβάλουν, αλλά είναι από τις πιο σημαντικές εξετάσεις για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ιδανικά, μαστογραφία πρέπει να κάνουν όλες οι γυναίκες άνω των 40 ετών και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για γυναίκες που δεν έχουν επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό. Η μαστογραφία δίνει μια πολύ καλή απεικόνιση, ώστε ο γιατρός να κάνει καλύτερη διάγνωση. Όταν βέβαια κρίνεται απαραίτητο, εκτός από την μαστογραφία γίνεται ένας πιο εξατομικευμένος έλεγχος μαστού.